מי מוסמך לבצע בדיקת שכר?

שכר עבודה הוא חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. המדינה דורשת מהמעסיקים לעמוד בתקני השכר כדי להבטיח שהעובדים יקבלו שכר מדויק ובזמן, בהתאם לחוזה ההעסקה שלהם.

אלא שבשנת 2012 נכנס לתמונה חוק חדש, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

חוק זה, עוסק בין השאר גם באחריות של מזמין השירות, ולא רק באחריות של כלל המעסיקים. עד 2012 – מזמין שירות לא היה אחראי להפרות חוק ולפגיעה בזכויות של עובדי הקבלן שנשלחו לעבוד אצלו. אבל, החוק החדש מטיל על מזמיני שירות מקבלן זה או אחר, את האחריות על הגנת זכויותיו של העובד שהגיע בעקבות הזמנת השירות

על אילו סוגים של שירותים מדבר החוק?

נכון להיום, החוק החדש חל על 3 ענפי שירותים:

 • שמירה ואבטחה
 • ניקיון
 • הסעדה

בודק שכר מהו?

בודק שכר מוסמך אחראי על עריכת בדיקות תקופתיות שיאפשרו לוודא שהמעסיק פועל על פי החוק ועומד בכל תנאי העבודה והשכר של העובדים המועסקים על ידו.

כל מעסיק, כמו גם מזמין השירות, אמור להסתמך על בדיקת השכר התקופתית שעורך עבורו בודק שכר מוסמך. למעשה, בכך מזמין השירות יכול להגן על עצמו מפני:

 • תביעות אזרחיות שעלולות להגיע מעובדי קבלן
 • עיצומים כספיים שיטיל משרד העבודה
 • אחריות פלילית.

הסמכה לביצוע בדיקת שכר

קורסים המתקיימים בפיקוח משרד הכלכלה, מכשירים בעלי מקצועות שונים כבודקי שכר מוסמכים. בקורסים אלה יכולים להשתתף למשל, גם בוגרי לימודי ראיית חשבון או כלכלה.

למעשה, יש מספר בעלי מקצוע הזכאים להתקבל לקורס המעניק תעודה של ׳בודק שכר מוסמך׳ (בעלי מקצוע כמו: חשב שכר, רואה חשבון, עורך דין, יועץ מס ועוד), ובלבד שוועדת הקבלה לקורס הגיעה למסקנה כי המועמד ללימודים בקורס, עסק במקצועו בהיקף העבודה הנדרש.

בדיקת שכר תקופתית – מה חשיבותה?

אם אתם, כעסק או כחברה, מזמינים שירות ניקיון, אבטחה או הסעדה מקבלן מסוים, אתם אחראים גם לזכויות של עובדי הקבלן שנותנים לכם את השירות. אחריות זו חלה גם על המנכ״ל של העסק והיא מאופיינת כאחריות:

 • אזרחית
 • מנהלית
 • ופלילית

לפי החוק החדש, מזמין השירות עלול למצוא את עצמו מואשם בהפרות דיני העבודה של עובדי קבלן שסיפקו לו את השירות אבל לא קיבלו שכר לפי החוזה שלהם. המשמעות היא שמשרד העבודה עלול להטיל על העסק עיצומים כספיים כבדים.

בדיקת שכר תקופתית על ידי בודק שכר מוסמך, מסייעת למזמין השירות לוודא ששכר העבודה של עובדי הקבלן שעבדו אצלו, שולם במלואו ובמועד, על פי החוק.

קורסים לקבלת תעודת בודק שכר מוסמך

ניתן למצוא קורסים ל׳בודק שכר מוסמך׳ שמותאמים למשל לרואי חשבון או ליועצי מס.

 • תכנית הלימודים המיועדת לרואי חשבון עוסקת במגוון נושאים, כמו: תשאול וחקירה; בדיקה, בקרה, פיקוח וביקורת; ואתיקה מקצועית. תכנית הלימודים דורשת גם הגשת פרויקט גמר, כדי לקבל את תעודת ההסמכה מטעם משרד העבודה.
 • תכנית הלימודים המותאמת ליועצי מס עוסקת במגוון נושאים, כמו: חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה; תפקידו של בודק שכר מוסמך; חוקי עבודה ודיני עבודה; תמחיר כוח אדם; ביטוח פנסיוני; תשאול וחקירה; דו״ח בדיקת שכר; אתיקה מקצועית. גם תכנית לימודים זו דורשת הגשת פרויקט גמר כתנאי לקבלת תעודת הסמכה מטעם משרד העבודה.

מהם תנאי הקבלה?

תנאי הקבלה לקורס ׳בודק שכר מוסמך׳, דורשים עמידה באחד מתנאי הסף האלה:

 • בוגר חשב שכר בכיר המחזיק בתעודת גמר מטעם לשכת רואי החשבון
 • רואה חשבון
 • עורך דין העוסק בדיני עבודה
 • יועץ מס בתחום השכר ודיני עבודה
 • כלכלן או מפקח עבודה שעוסק בתחום השכר ודיני עבודה

חשיבות תפקידו של בודק שכר מוסמך

חשיבות תפקידו של בודק שכר מוסמך, באה לביטוי בהוראות החוק שקובע כי על מזמין השירות לנקוט בשורה של מעשים שמטרתם לשמור על זכויות עובדי הקבלן שהגיעו לעבוד אצלו. והפרת זכויות אלה תשית על מזמין השירות, ובמיוחד על מנכ״ל העסק, אחריות אזרחית ואף פלילית.

זאת ועוד, הוראות החוק מונעות כל אפשרות של התניות בחוזה בין מזמין השירות לקבלן, שיאפשרו הימלטות מחובותיו של מזמין השירות. לאור זאת, בודק שכר מוסמך ומקצועי המכיר היטב הוראות אלה (כמו, העובד ויתר מראש על זכותו כלפי מזמין השירות) ואחרות, יוכל לבצע בדיקה תקופתית קפדנית שתגן על מזמין השירות והמעסיק.

מאמרים נוספים

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

מי מוסמך לבצע בדיקת שכר?

שכר עבודה הוא חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. המדינה דורשת מהמעסיקים לעמוד בתקני השכר כדי להבטיח שהעובדים יקבלו

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

זכויות עובדי קבלן

מרבית החברות המעסיקות עובדי קבלן לא מודעות למחויבות שלהן כלפי זכויות העובדים ועלולות להסתכן בקנסות ובעיצומים כספיים. הסיבה

רוצה לדבר עם בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם