מה כדאי לדעת כמזמין שירות מחברה קבלנית?

אם גם אתם מקבלים את שירותיהם של עובדי הקבלן בעסק שלכם, חשוב שתכירו בחובות ובזכויות שלכם כמזמיני שירות, מה חשוב לוודא מול קבלן השירות ואיך להימנע מקנסות ועיצומים.

עובדי הקבלן הם עובדים המועסקים דרך צד שלישי. בשל הפרות חוזרות ונשנות שפגעו בזכויותיהם, בשנת 2012 חוקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה כדי להגביר ולייעל את האכיפה של דיני העבודה למול מעסיקים ומזמיני שירות. בסעיף 25 לחוק הוטלה אחריות אזרחית של מזמין שירות על סעיפי חוק לפי התוספת השלישית לחוק. הזכויות הנוגעות לאחריות מזמין השירות לפי התוספת השלישית לחוק מונות בין היתר זכויות כגון חופשה, שעות נוספות, הפרשות לפנסיה לפי צו ההרחבה, שכר מינימום ועוד.

מי רשאי לעסוק כקבלן?

על מנת שאדם יוכל להעסיק עובדים ולעסוק כקבלן כוח אדם או כקבלן שירות, עליו להיות בעל רישיון מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, במידה ולא, פועל לא כדין. ב2019 הוטל קנס בסך 350 אלף שח על חברה ומנהליה שפעלו ללא רישיון קבלן והפרו את זכויות עובדיהם.

מיהו מזמין השירות?

מזמין השירות הינו מי שמקבל שירות מהקבלן ומעסיק בפועל את עובדיו מכלל המגזרים הפרטי והציבורי, אשר קיבל שירות מלפחות ארבעה עובדים ולתקופה של לפחות שישה חודשים באופן קבוע ורציף.

מתי חובה על מזמין השירות לפעול?

מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו

כיצד מזמין השירות צריך לפעול לפני גילוי הפרות?

להתייעץ עם בודק שכר מוסמך טרם ההתקשרות עם חברת הקבלן, לדאוג לחוזה מפורט הכולל נספח תמחירי המשקף את כלל כויות העובדים ומגלם אותן לערך שעתי על פי חוק, למנות בודק שכר מוסמך לביצוע בדיקת שכר תקופתית בהתאם לתדירות הנדרשת בתקנות ולעבוד עם קבלן שירותים הפועל כחוק.

חשוב לדעת כי החוק מספק הגנה למזמין השירות מפני קנסות משרד העבודה ותביעות במצבים בהם:

  • מילא ככל יכולתו את חובותיו
  • ביצע תיקון מלא של החובה שהופרה
  • הסתמך בתום לב על בדיקה תקופתית של בודק שכר מוסמך
  • ביטל את החוזה מול הקבלן במידה וקיימת הפרה

מדוע חשוב למנות בודק שכר מוסמך?

בודק שכר מוסמך מבצע בדיקת שכר תקופתית, מתריע על ליקויים ומאפשר לחברת הקבלן לפעול כדין לתיקון ההפרה שהתגלתה. מזמין השירות שהסתמך על בודק השכר המוסמך יפחית את סכום העיצום הכספי במידה והמציא אישור של בודק שכר מוסמך לפיה חברת הקבלן הפסיקה את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקנה אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

מאמרים נוספים

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

מי מוסמך לבצע בדיקת שכר?

שכר עבודה הוא חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. המדינה דורשת מהמעסיקים לעמוד בתקני השכר כדי להבטיח שהעובדים יקבלו

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

זכויות עובדי קבלן

מרבית החברות המעסיקות עובדי קבלן לא מודעות למחויבות שלהן כלפי זכויות העובדים ועלולות להסתכן בקנסות ובעיצומים כספיים. הסיבה

רוצה לדבר עם בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם