זכויות עובדי קבלן

מרבית החברות המעסיקות עובדי קבלן לא מודעות למחויבות שלהן כלפי זכויות העובדים ועלולות להסתכן בקנסות ובעיצומים כספיים. הסיבה לכך היא שיש נטייה לחשוב כי האחראי על זכויות עובדי הקבלן הוא נותן השירות, כלומר חברת כוח האדם ממנו מגיעים העובדים ולא המעסיק אצלו העובדים עובדים ביומיום.העסקה קבלנית מוכרת בענפים שונים כגון:אבטחה, הסעדה, ניקיון,  מחשוב ועוד מרבית מעובדי הקבלן משתכרים פחות משכר משכר המינימום החודשי ולעיתים זכויותיהם לדמי נסיעות, חופשות שנתיות, דמי הבראה, פיצויים ושעות נוספות נפגעות.לפיכך ב שנת 2012,  חוקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה אשר מקנה הגנה לעובדי קבלן  בתחומי השמירה האבטחה הניקיון וההסעדה. במידה וקבלן השירות מפר את הוראות החוק, תינתן על כך התראה למזמין השירות (המעסיק בפועל), ועל מזמין השירות לפעול לתיקון ההפרה או ביטול חוזה הקבלן.

ההבדל בין עובדי קבלן כ"א לעובדי קבלן שירות:

על פי החוק, קיימת ההבחנה בין קבלני כ"א לבין קבלני שירות מכיוון שיש השפעה פעמים רבות על זכויותיו של העובד.

קבלן כוח אדם – העסקת עובדים על ידי קבלן כ"א מאפשרת גיוס מהיר של עובדים הנחוצים לעבודה זמנית. זכויותיהם על-פי הסכמים קיבוציים, יהיו פחותות מאלה של המועסקים ישירות אצל המעסיק בפועל. קבלן כ"א קשור ביחסי עובד-מעביד עם העובד, והוא שמשלם שכרו. על פי סעיף 12א, עובד של קבלן כ"א המועסק במשך תשעה חודשים רצופים אצל המעסיק בפועל, הופך לעובד אצל המעסיק בפועל.

קבלן שירות השימוש בשירותיו של קבלן שירות במטרה להעביר משימות שאינן בליבת העסק באחריותו של קבלן השירות. לקבלן השירות חלק גדול יותר בניהולם ובהכשרתם של עובדיו מאשר לקבלן כוח אדם. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם רואה כקבלן שירות רק את מי שעיסוקו בשמירה ובאבטחה ובניקיון – שירותים שניתנים במתקני הלקוח.

זכויות העובדים:

  • עובדי קבלן כ"א

עובדי קבלן כוח אדם זכאים לזכויות המוקנות לכלל העובדים ולמספר זכויות ייחודיות המיועדות להם מכוח חוק העסקתם ע"י קבלני כ"א

בנוסף קיים איסור על העסקת עובד קבלן מעל ל 9 חודשים באמצעות חברת כח האדם ובמידה והמעסיק מעוניין בהמשך העסקתו, עליו לקלוט את העובד להעסקה ישירה, במידה ולא על המעסיק להורות על החלפתו בעובד אחר. משמעותה של העסקה זו היא כי המעסיק בפועל מקבל על עצמו את האחריות לכל הזכויות הסוציאליות של העובד מיום הצבתו אצל המעסיק.

  • עובדי קבלן שירות

עובדי קבלני השירות לא מחויבים בקליטה להעסקה ישירה אצל מזמין השירות. יחד עם זאת, עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מכוח חוקי המגן, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. לעובדי חברות הניקיון ולעובדי חברות השמירה ואבטחה יש תנאים טובים יותר מתוקף צווי ההרחבה הענפיים, כדוגמת הסדרי פנסיה מיטיבים, קרן השתלמות, יותר ימי הבראה ועוד.

לסיכום,

החוק מכיל מספר סעיפים והגדרות שחשוב להתייחס אליהם כאשר מעסיקים עובדי קבלן כ"א או שירות. כדי לא לפגוע בזכויות הקבלן וכדי להימנע מקנסות ועיצומים, כדאי להיעזר בבודק שכר מוסמך שמכיר את כלל הסעיפים ויבצע בדיקה תקופתית, אשר תציג את כלל הליקויים בשכר ויבדוק כי כל הליקויים תוקנו, כאשר הל מגובה באסמכתאות מסודרות ובחוות דעת של בודק שכר מוסמך.

מאמרים נוספים

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

מי מוסמך לבצע בדיקת שכר?

שכר עבודה הוא חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. המדינה דורשת מהמעסיקים לעמוד בתקני השכר כדי להבטיח שהעובדים יקבלו

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

זכויות עובדי קבלן

מרבית החברות המעסיקות עובדי קבלן לא מודעות למחויבות שלהן כלפי זכויות העובדים ועלולות להסתכן בקנסות ובעיצומים כספיים. הסיבה

רוצה לדבר עם בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם