הקשר בין דיני עבודה לנוער

מעסיקים בני נוער באופן ישיר או דרך חברה קבלנית? כדאי שתכירו כי לבני נוער ישנן זכויות נוספות למול עובדים בוגרים. חשוב להכיר בזכויות אלו ובחובות המעסיק ביחס לעובדים אלו על מנת להגן על בני הנוער, להימנע מתביעות אזרחיות ומקנסות ומעיצומים.

החוק להגברת האכיפה בתחום דיני עבודה מתייחס באופן ספציפי למספר הפרטות הנוגעות לעבודת בני נוער

בגין ההפרות המנויות בחלק א'

קנסות: הסיכון לקנסות בשיעור של 2,520 ש"ח -5,040 ₪.
הפרה חוזרת: הפרה החוזרת בתוך תקופה של כשנתיים, יוכפל גובה הקנס. אם ההפרה נמשכת, ניתן להטיל בכל יום שההפרה נמשכת 2% מסכום הקנס המקורי.

ההפרות:

ע"פ סעיפים 11, 11א ו-12 לחוק עבודת הנוער; חל איסור העבדת נער בלא בדיקה רפואית או אישור רפואי.

ע"פ סעיף 18 לחוק עבודת הנוער; חל איסור קבלת נער לעבודה בלא הדרכה בבחירת מקצוע.

ע"פ סעיף 33ד(ב) לחוק עבודת הנוער; חל איסור על התניית הזמנת הופעה או פרסומת שבה אמור לעבוד ילד בקבלת היתר להעבדה.

בגין ההפרות המנויות בחלק ב'

קנסות: הסיכון לקנסות בשיעור של 10,080- 20,160 ₪.
הפרה חוזרת: הפרה חוזרת בתוך תקופה של כשנתיים, יוכפל גובה הקנס. אם ההפרה נמשכת, ניתן להטיל בכל יום שההפרה נמשכת 2% מסכום הקנס המקורי.

ההפרות:

ע"פ סעיף 2(ב1) לחוק עבודת הנוער חל איסור העבדת צעיר או מי שמלאו לו 18 שנים, ושחל עליו חוק לימוד חובה, בשעות הלימודים.

ע"פ סעיף 22 לחוק עבודת הנוער; חלה חובה של מתן הפסקות לנער.

ע"פ סעיף 23(א) לחוק עבודת הנוער; חל איסור העבדת נער הלומד לימודי ערב בשעות.

ע"פ סעיף 23(ב) לחוק עבודת הנוער; חל איסור ניכוי שעות היעדרות ללימודי ערב משכרו של נער.

ע"פ סעיף 25 לחוק עבודת הנוער; חל איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר.
גיל העסקת נוער.

ע"פ סעיף 4 לחוק עבודת הנוער; חל איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה או בצילומים, שלא בהתאם להוראות היתר.

בגין ההפרות המנויות בחלק ג'

קנסות: הסיכון לקנסות בשיעור של 17,640 – 35,280 ₪.
הפרה חוזרת: הפרה חוזרת בתוך תקופה של כשנתיים, יוכל גובה הקנס. אם ההפרה נמשכת, ניתן להטיל בכל יום שההפרה נמשכת 2% מסכום הקנס המקורי.

ההפרות:

ע"פ סעיפים 2, 2א ו-7 לחוק עבודת הנוער; חל איסור העבדת נער מתחת לגיל המותר.

ע"פ סעיף 4 לחוק עבודת הנוער; חל איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה או בצילומים, שלא בהתאם להוראות היתר.

ע"פ סעיף 20 לחוק עבודת הנוער; חל איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות.

ע"פ סעיף 21 לחוק עבודת הנוער; חל איסור העבדת נער במנוחה השבועית.

ע"פ סעיף 24 לחוק עבודת הנוער; חל איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר.

ע"פ סעיף 25א לחוק הגנת השכר; ניכויים מותרים משכר העובד, העברת סכומים שנוכו.

העסקת נוער כעובדי קבלן

גם בתחום העסקת עובדי קבלן מחברה קבלנית החוק קובע שעל המעסיק בפועל חלות חובות, וגם הוא אחראי לתנאי העסקתם. במקרה של הפרת זכויות הנוער על ידי החברה הקבלנית, המעסיק בפועל יהיה חשוף לעיצומים כספיים וקנסות מכוח אחריותו הפלילית להפרת החוק.

איך להימנע מהפרות אלו?

כדי להימנע מהפרות אלו חשוב להכיר בחוקי העסקת הנוער, ולהימנע מהפרתם. במידה ואתם מעסיקים נוער דרך חברה קבלנית וידוע לכם על הפרות, חלה עלכם חובה ולהתייחס להפרות ולמנוע אותם. במידה והחברה הקבלנית ממשיכה להפר, כדאי לעבוד עם חברה קבלנית אחרת. בנוסף ניתן לקבל את שרותיו של בודק שכר מוסמך, המכיר את כל ההפרות בחוק ויבצע בדיקה תקופתית יעילה כאמצעי מניעה של ההפרות במידה וקיימים.

להזמנת בדיקת שכר על ידי רו"ח בודק שכר מוסמך מ Paycheck, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

מאמרים נוספים

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

מי מוסמך לבצע בדיקת שכר?

שכר עבודה הוא חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. המדינה דורשת מהמעסיקים לעמוד בתקני השכר כדי להבטיח שהעובדים יקבלו

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

זכויות עובדי קבלן

מרבית החברות המעסיקות עובדי קבלן לא מודעות למחויבות שלהן כלפי זכויות העובדים ועלולות להסתכן בקנסות ובעיצומים כספיים. הסיבה

רוצה לדבר עם בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם