המדריך המקוצר למעסיקים – בודק שכר מוסמך

אם אתם מעסיקים עובדי קבלן דרך חברה קבלנית, ודאי שמעתם על החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע”ב 2011 שנכנס לתוקף ביוני 2012. חוק שמטרתו להגן על עובדי הקבלן ולשמור על זכויותיהם.על פי החוק, קיימת אחריות ישירה לעמידה בדיני עבודה גם על מזמין השירות (המעסיק בפועל) במצב של פגיעה בזכויות עובדי הקבלן, והתוצאה עלולה להיות עיצומים וקנסות כספיים. מטרת החוק היא להגן על המועסקים כעובדי ניקיון, אבטחה והסעדה ולדאוג לאכיפת זכויותיהם.

אופן אכיפת החוק-

אכיפת החוק תתבצע באמצעות מפקחים בכירים שימונו על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אשר בסמכותם להטיל את קנסות ועיצומים הכספיים. הממונים יהיו רשאים להטיל במקום עיצומים כספיים, ולהוציא התראה למנכ"ל המעסיק שלפיה יהיה עליו לפקח אישית על נקיטת פעולות בידי התאגיד להפסקת ההפרה המפורטת בהתאם או למנוע הישנותה, בפרק הזמן הנקוב בהתראה.

מעסיק אשר לא יקפיד על החוקים עלול להיות מחויב בעיצומים בסכומים מסך 5,000 ₪ ועד לסך 35,000 ₪ בגין הפרה ראשונית על פי דרגת החומרה המפורטת בחוק. והסכום עלול להיות מוכפל ככל שמדבר על הפרה חוזרת, ואף יותר בגין הפרה נמשכת.

יתכנו סיכונים נוספים כמו כתבי אישום פלילי שיוגש בגין העבירות המפורטות בחוק. ובנוסף, לצורך שקיפות מתפרסמים מלוא הפרטים, כולל שמות החברות המפרות.

כיצד החברה המעסיקה בפועל צריכה להתנהל לפני גילוי ההפרות?

 • לדאוג לחוזה מפורט שיכלול את כל הרכיבים בחוק.
 • למנות בודק שכר מוסמך שיבחן ויגיש דוח בודק שכר מוסמך אודות העמידה בדיני העבודה על ידי הקבלן אחת לתקופה
 • לעבוד עם קבלן שירותים שמקיים את הוראות החוק.

מיהו בודק השכר המוסמך, ומה תפקידו?

בודק שכר מוסמך חייב להיות חיצוני לחברה שלא נוגד אינטרסים כלפי הקבלן ומזמין השירות, לא בעל זיקה לאחד הצדדים, ובעל רישיון בודק שכר מוסמך ממשרד העבודה

תפקידו של בודק השכר המוסמך  הינו לערוך בדיקות תקופתיות, בדרך כלל מדי שנה, עבור מזמיני שירות מקבלני שירותי כ"א בתחומי השמירה, אבטחה, ניקיון והסעדה, כדי לוודא התאמה בתנאי העבודה ושכר העובדים ולאתר הפרות.

מהם המסמכים הנדרשים במסגרת עבודתו של בודק השכר המוסמך?

 • רשימה של כלל עובדי הקבלן במהלך תקופת הבדיקה
 • רישיון לעסוק כקבלן כוח אדם
 • הודעה רישמית לעובד על תנאי השכר
 • תלושי שכר
 • פנקס שעות עבודה וחופשות
 • אישורי הפקדות לבנק
 • טפסי 102 למס הכנסה
 • טפסי ביטוח לאומי
 • אישור רואה החשבון מטעם הקבלן
 • אישורי הפקדה לפנסיה ולגמל

מה נעשה בבדיקה?

בבדקה יבוצעו בדיקות מדגמיות של עובדי הקבלן בתחומים שנקבעו, יבחנו אם בוצעו תשלומי פנסיה בהתאם לצו הרחבה, נוצלו או זוכו כראוי ימי החופשה, ייבדק אם שולמו תשלומי הבראה במלואם, מספר שעות עבודה חודשי, תשלומים על שעות נוספות, נסיעות הפרשות וכו'. מזמין השירות יקבל דו"ח מפורט עם הממצאים שעלו בבדיקות, ומעקב אחר התיקונים במקרה שנמצאו הפרות.

מדוע כדאי לקבל את שירותיו של בודק השכר המוסמך?

מכיוון והחוק קובע הגנות למזמין השירות אשר עשה כל שניתן כדי למלא אחר חובתו, אשר הפרת החובה תוקנה במלואה, ואשר הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שביצע בודק שכר מוסמך, ועשה מה שביכולתו לתקן הפרות שבידי הקבלן, ובמידה ולא תוקנה, ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן.

לסיכום, בודק שכר מוסמך יכול למנוע הוצאות כלכליות מיותרות בשל חוסר עמידה בחוק מצד הקבלן. אנחנו מציעים בדיקת תלושי שכר ע"י בודק שכר מוסמך, לעובדי חברות קבלן, ומתן חוות דעת למשרד העבודה לשם הפחתת קנסות

להזמנת בדיקת שכר לחברת הקבלן על ידי רו"ח בודק שכר מוסמך של Pay-check, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מאמרים נוספים

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

מי מוסמך לבצע בדיקת שכר?

שכר עבודה הוא חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. המדינה דורשת מהמעסיקים לעמוד בתקני השכר כדי להבטיח שהעובדים יקבלו

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

זכויות עובדי קבלן

מרבית החברות המעסיקות עובדי קבלן לא מודעות למחויבות שלהן כלפי זכויות העובדים ועלולות להסתכן בקנסות ובעיצומים כספיים. הסיבה

רוצה לדבר עם בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם