מידע חשוב למעסיקים המקבלים שירות מעובדי קבלן

אם אתם מקבלים שירותים מעובדי קבלן, כדאי שתכירו את החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקפו בשנת 2012. מטרת החוק היא להגן על אותם עובדים שמועסקים אצלכם בפועל ולשמור על זכויותיהם. החוק קובע שעל המעסיק קיימת אחריות ישירה על זכויותיהם ובמידה והם מופרים בשל המעסיק או בשל הקבלן נותן השירות, המעסיק עלול לעמוד לדין ולהסתכן בקבלת קנסות ועיצומים כספיים.

מי הם עובדי הקבלן?

עובדי הקבלן הם עובדים המועסקים דרך צד שלישי שהוא המעסיק בפועל נהוג להכיר בחלוקה בין עובדי הקבלן כעובדי כוח אדם, ועובדי קבלן שירות וההבדל ביניהם הוא מהותי.

עובדי כוח אדם הם עובדים אשר לרוב הינם עובדים לא מיומנים שבין היתר מטרת גיוסם יהיה לעבודה זמנית. לעומת זאת עובדי קבלן שירות מספקים שירות מוגמר  כגון שמירה, אבטחה וניקיון, אותם שירותים שניתנים במתקני הלקוח.

מי אחראי לזכויותיהם של עובדי קבלן שירות?

החוק קובע כי במצב בו הופרו זכויותיו של עובד, הוא יכול להגיש תלונה נגד חברת הקבלן או כנגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. כלומר, על פי החוק האחראים על זכויותיהם של עובדי הקבלן הם הן מזמין השירות והן נותן השירות- חברת הקבלן. לפיכך במצב בו קיימת פגיעה בזכויותיהם של עובדי הקבלן, המעסיק נמצא בסיכון לקנסות ולעיצומים, תביעות אזרחיות של עובדים בבית הדין לעבודה ואף פגיעה במוניטין של העסק.

מה לגבי עובדי קבלן כוח אדם?
חשוב לציין כי גם עבורם ישנן חובות הקיימות על המעסיק וגם כאן  במקרים מסוימים קיים הסיכון לנקיטת סנקציות פליליות, אזרחיות ומנהלתיות כנגד המעסיק בפועל במצב של הפרה.

כיצד ניתן להימנע מעיצומים וקנסות?

  • במידה ואתם מקבלים שירותים של עובדי קבלן בעסק, כדאי לוודא כי זכויותיהם אינם מופרות. במצב בו זכויות עובדי הקבלן מופרות מצד נותן השירות-הקבלן, האחריות חלה גם על מקבל השירות- המעסיק. לפיכך במצב בו ידוע על המעסיק על הפרה, עליו לדרוש מהקבלן לתקן את ההפרה באופן מיידי ולהימנע מלבצע בעתיד ובמידה וממשיך להפר, על המעסיק להפסיק פעולותיו עם אותו הקבלן.

  • ניתן לבצע בדיקות תקופתיות על ידי בודק שכר מוסמך שמונה על פי החוק ובעל רישיון של משרד העבודה, אשר יבצע בדיקות וייתן אינדיקציה במידה ויש הפרות שעל המעסיק לתקן ובכך למנוע קנסות ועיצומים. המעסיק שהוטל עליו עיצום כספי יכול להיות זכאי להפחתה בשיעור של עד 30% מהחוב, אם הסתמך על בדיקות שכר תקופתיות.

לסיכום,

כאשר אתם כמעסיקים מקבלים את שירותם של קבלני כוח אדם או שירות, עליכם לדעת שגם אתם אחראים לזכויותיהם של עובדים אלו, וכי יש סיכוי לקבל קנסות ועיצומים כספיים במקרה בו זכויותיהם מופרות מסיבות כאלה או אחרות על ידי הקבלן את המעסיק.

להזמנת בדיקת שכר על ידי רו"ח בודק שכר מוסמך מ Paycheck, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

מאמרים נוספים

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

מי מוסמך לבצע בדיקת שכר?

שכר עבודה הוא חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. המדינה דורשת מהמעסיקים לעמוד בתקני השכר כדי להבטיח שהעובדים יקבלו

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

זכויות עובדי קבלן

מרבית החברות המעסיקות עובדי קבלן לא מודעות למחויבות שלהן כלפי זכויות העובדים ועלולות להסתכן בקנסות ובעיצומים כספיים. הסיבה

רוצה לדבר עם בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם