חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

Paycheck - מומחים לבדיקות שכר

שירות הכנת דוחות בהתאם להוראות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

תיקון מספר 6 לחוק קובע כי יש לפרסם דוחות על פערי השכר בין גברים לנשים
עד ליום 1 ביוני מידי שנה

התיקון לחוק קובע כי כל מעסיק פרטי המעסיק מעל 518 עובדים וכן גופים ציבוריים, עמותות וחברות נסחרות נדרשים לפרסם עד ליום 1 ביוני מידי שנה מספר דוחות עם נתוני שכר לשנה הקודמת תוך פירוט שכרם של עובדים ונושאי משרה בפילוח לפי סוגי עובדים, משרות ודירוגים. בדוחות אלה יש לפרט את פער השכר הממוצע באחוזים בין גברים ונשים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. הדוחות יופקו באופן המצמצם את הפגיעה בפרטיות.

מטרת התיקון לחוק הינה לקדם את השוויון ולמנוע אפליה בין המינים בשכר או בגמול אחר בין עובדים ועובדות המועסקים באותו מקום עבודה, בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

פירוט הדוחות אותם יש להכין עד ליום 1 ביוני מידי שנה:

לוגו Paycheck

דוח פנימי

הדוח יציג את השכר הממוצע של העובדים תוך פילוח העובדים ופירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. הדוח ישמר בהנהלת החברה אך לנציבות תהא הזכות לבקש לעיין בו.

לוגו Paycheck

דוח אישי לעובד

הדוח יציג לעובד מידע ביחס לקבוצה אליה הוא משתייך וכן מידע בנוגע לפערי השכר באותה הקבוצה באחוזים. מסירת הדוח לעובד/ת תבוצע על ידי המעסיק באופן יזום מבלי שהעובד נדרש לבקשו.

לוגו Paycheck

דוח פומבי

הדוח יציג את פערי השכר באחוזים לפי קבוצות, מבלי לפרסם את שם הקבוצה. ניתן לצרף לדוחות ביאורים המסבירים את פערי השכר ככל שימצאו כאלה.

צוות מקצועי מטעמנו, המורכב מרואי חשבון, בודקי שכר מוסמכים וכלכלנים, ערך סימולציות על נתוני אמת של חברות המעסיקות מאות עובדים, ובנה את פורמט הדוחות הנדרש, בהתאם להנחיות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

נשמח ללוות את חברתכם בהפקת דוחות חשבונים אלו, לרבות כתיבת הביאורים לדוחות המסבירים את פערי השכר ככל שיצאו כאלה.

צרו עימנו קשר עוד היום

נתחיל באיסוף הנתונים – ונצא לדרך!

ליווי וייעוץ בהכנת הדוחות על ידי הצוות המקצועי של PAYCHECK

הצוות מקצועי שבנינו לטובת ליווי לקוחותינו בהכנת הדוחות כולל: רואי חשבון, כלכלנים, משפטנים ובודקי שכר מוסמכים

איסוף הנתונים ממערכות השכר שלכם, ניתוח נתוני השכר, ביצוע תחשיבים שונים לשם הכנת הדוחות.

בניית וכתיבת הדוחות וליווי החברה בכתיבת באורים לפערי השכר בין גברים לנשים ככל שיימצאו כאלו.

תהליך ממוקד ומובנה של הצוות שלנו במטרה להפיק את הדוחות באופן מדויק ובמינימום מאמץ עבור החברה

ניתן במסגרת התהליך לבצע ניתוח נתונים נוספים בשכר כגון השוואה בין סניפים, שכר ממוצע וחציוני וכל דבר שמעניין אתכם כחברה ויכול לתרום להתייעלות כלכלית

תוכן עניינים

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 1996:

מטרת החוק:

 1. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה.

הזכות לשכר שווה:

 1. עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שווה ערך.

עבודה שווה ערך:

 1. יראו עבודה כשווה ערך לחברתה, אף אם הן אינן אותן עבודות או עבודות השוות בעיקרן זו לזו.

בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות.

סעיף 6 לחוק קובע:

 • אין מניעה שיהיה הפרש בשכר המתחייב מאופייה או ממהותה של העבודה, כגון: תפוקת העבודה, איכות העבודה, הוותק בעבודה, ההכשרה או ההשכלה ועוד, כל עוד זה אינו נובע מאפליה מטעמי מין (לפי פסיקה לא רשימה סגורה)
 • אם מדובר בעבודות דומות בעיקרן הנטל להסביר את הפער בשכר הינו על המעסיק

ההסבר לפערי שכר מגדריים

מתוך מאמרה של שרון רבין מרגליות:

"חוק שכר שווה הוא חוק בעל תפיסה חדשנית. בקריאה ראשונית הוא נחזה כדבר חקיקה שגרתי, עוד חוק האוסר להפלות נשים, הפעם בענייני שכר. אך החוק קורא תיגר על תפיסת השוויון המקובלת, וז המחייבת את התובעת להוכיח שהמעביד ערך הבחנות על בסיס מין כדי לבסס עילת תביעה.

תכלית החוק היא להילחם חזיתית בפערי השכר המגדריים במשק, ולשם כך הוא פוטר את התובעת מהצורך להוכיח קשר סיבתי (ישיר או עקיף) בין גורם המין לבין פערי השכר."

קושי בהשגת המידע לגבי שכר עובדים אחרים

 • לא תמיד המידע בנוגע לשכר עובדים אחרים חשוף, מה שמקשה על הבדיקה והגשת תביעה בנושא
 • מכאן עלה הצורך לחשוף את נתוני השכר
 • בפס"ד 57327-01-18 מחודש 8/20, של בית הדין העבודה בנצרת, נקבע: גובה שכרו של העובד ורכיביו אינם מידע השייך למעסיק בלבד, וככלל אין מדובר בסוד מסחרי של המעסיק.

הצעת תיקון חוק - שכר שווה לעובד ולעובדת, ח"כ אתי עטייה

מדברי ההסבר לחוק:

 • מרבית הנשים לא עושות שימוש בזכותן ע"פ חוק ולא תובעות את השוואת שכרן למול שכר הגברים
 • יש צורך בפניה למעסיק לקבלת מידע על שכרם של עובדים אחרים ולהגיש תביעה כנגד מעסיקה הנוכחי
 • במטרה למגר את פערי השכר בין נשים וגברים, בעולם עברו למנגנון המטיל על המעסיק אחריות אקטיבית לאיסוף נתוני השכר
 • החוק יטיל אחריות על מעסיקים לדווח לציבור על השכר בהשוואה בין נשים וגברים לפי מחלקות הארגון, תוך שמירה על פרטיות העובדים
 • המעמסה עוברת מעובדת יחידה אל כתפי המעסיק לבצע שינוי, טרם הגשת תביעה בנושא
 • במטרה למגר את פערי השכר בין נשים וגברים, בעולם עברו למנגנון המטיל על המעסיק אחריות אקטיבית לאיסוף נתוני השכר

טיעוני נגד לחוק:

 • בוועדת העבודה והרווחה בכנסת, הועלו טענות כי התיקון לחוק לא פותר את הבעיה מן השורש ויש למפות את מקור הבעיות על מנת לפטרן
 • הועלתה הצעה כמו במקומות אחרים בעולם לחייב רק בדיווח אך לא בפרסום
 • התאחדות התעשיינים ולשכת המסחר טענו כי יש בכך חשיפת סוד מסחרי שעלולה לשמש כלי בידי מתחרים, ונדרשת עבודה רבה בגיבוש המידע
 • שיבוש נתונים ע"י החברות, התאמת הגדרות התפקיד לשכר באופן מניפולטיבי

תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת

 • "דוח שכר שנתי בהתייחסות לפי מין" – מעסיק שחייב ע"פ החוק או מעסיק שמעסיק מעל 518 עובדים, חייב לערוך דוח פנימי, אחת לשנה, בו יפורט השכר הממוצע של העובדים תוך פירוט פערי שכר בין גברים לנשים  באחוזים בכל קבוצת עובדים
 • המידע בדוח יימסר לכל עובד ביחס לקבוצה אליה הוא משתייך
 • המעסיק יפרסם לציבור דוח פומבי, באתר האינטרנט שלו

לסיכום,

 • במגזר הציבורי קיימת חובת דיווח משנת 2014, פערי שכר משמעותיים עדיין קיימים
 • התיקון לחוק מחיל חובת דיווח על 9% בלבד מהמגזר הפרטי (אצל מעל 100 עובדים)
 • יש לבצע פעולות מיפוי למקור הפערים, החל מהשכלה, חינוך כלכלי, אכיפה מול מעסיקים, העלאת מודעות הנשים ופתרונות נוספים
 • החקיקה כפי שהיא כעת עדיין אינה מהווה גורם מרתיע שכן אין אכיפה ע"י המדינה, אלא רק באמצעות תביעות פרטניות של נשים
 • יש לבצע פעולות אכיפה והגברה באופן מדגמי למעסיקים שונים כחלק מבדיקת מנהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה

קישורים שימושיים:

שירותים נוספים

לוגו Paycheck

בודק שכר מוסמך משרד העבודה, דוח בודק שכר וטיפול בקנסות ועיצומים

לוגו Paycheck

גיוס והשמת חשבי שכר ומנהלי חשבונות

לוגו Paycheck

ניהול מקצועי שוטף לחשבי שכר ומנהלי חשבונות בארגונים ללא מנהל כספים

לוגו Paycheck

יעוץ פיננסי

לוגו Paycheck

תמחור ותמהיל מוצרים, בניית תקציב וניהולו השוטף

לוגו Paycheck

ניהול תזרים מזומנים על בסיס יומי,שבועי,חודשי וקשר עם הבנקים

לוגו Paycheck

ניהול כספים באאוטסורסינג

לוגו Paycheck

שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים ולחברות

צרו עימנו קשר עוד היום

נתחיל באיסוף הנתונים ונצא לדרך