איך בודק שכר מוסמך מגן על המעסיקים מהחוק?

המטרה של כל בעל עסק או מנכ"ל היא להשיא את הרווחים של ארגון, והמיקוד העיקרי הוא בטובת העסק וקידומו, ולעיתים עלול להיווצר מצב של פגיעה, במודע או שלא בזכויות העובדים. התוצאה יכולה להיות תחושות של תסכול ומירמור מצד העובדים ועד תביעות משפטיות  מול העסק, תלונות אנונימיות ליחידת האכיפה במשרד העבודה, מה שעלול לגרור ביקורת וקנסות. גם כאשר מדובר בעובדי קבלן, אשר אינם מועסקים באופן ישיר ע"י החברה, אלא באמצעות חברת קבלן, עדיין לחברה אחריות על זכויותהם של עובדי הקבלן וזאת מתוקף החוק להכברת האכיפה בדיני העבודה. עובדי הקבלן זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מן המניין ואף ישנן זכויות ייחודיות לעובדי קבלן כ"א המגיעות להם.

מי הם עובדי קבלן?

עובדי הקבלן הם אותם עובדים המועסקים על ידי חברת מיקור חוץ -חברת כ"א הנחשבת המעסיקה שלהם, אך בפועל מועסקים בחברות שונות. חברת כוח האדם מקבלת מהמעסיק בפועל תשלום בגין העובד, ומתוכו מפרישה עבורו את שכרו.

כאשר מדובר על עובדי קבלן, עלול להיווצר חוסר וודאות ביחס לאחריות לזכויות עובדי הקבלן. לכן בשנת 2012 חוקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה . מהפסיקות עולה כי כאשר קבלן כ"א מפר את זכויותיו של העובד, גם החברה שמקבלת את השירות מהקבלן עלולה להימצא אחראית להפרות אלו ובית הדין עלול להטיל קנסות ופיצויים גם על החברה המקבלת את השירות מהקבלן, המעסיקה בפועל.

מהם הסיכונים?

הסיכונים המשפטיים להם המעסיקים חשופים הולכים וגוברים.  משרד העבודה עורך אכיפה מוגברת  והתוצאה עלולה להיות קנסות כבדים שעשויים להגיע לכדי עשרות עד מאות אלפי שקלים המוטלים על המעסיק בביקורת אחת.

התראה למנכל - בודק שכר מוסמך
דוגמא להתראה למנכ"ל לפני אכיפה

במסגרת האכיפה המנהלית למעסיקים יימסרו התראות מנהליות ויוטלו עיצומים וקנסות בצורה ישירה.

בנוסף, בתחום מקבלי שירותי קבלן כ"א בתחומי הניקיון, השמירה וההסעדה נדרשת הסמכות האחראית לשמירה על זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים אצלם. החוק קובע סנקציות אזרחיות ופליליות העשויות להיות בעלות משמעויות כבדות עבור במעסיקים, למשל הגבלה של השתתפות במכרזים מסוימים.

כיצד ניתן למנוע קבלת עיצומים וקנסות?

עם כניסתו של החוק, ובעקבות מקרים כמו תשלום חסר של פנסיה או גמול עבודה בשבת  נקנסו חברות רבות בסכומים משמעותיים. דוח בודק שכר מוסמך יכול לצמצם ואף למנוע פגיעות אלו ולכן מהווה פונקציה חשובה בכל ארגון המעסיק עובדים.

באמצעות בדיקה תקופתית של בודק שכר מוסמך, אשר מונה על פי החוק ובעל רישיון של משרד העבודה, המעסיק שהוטל עליו עיצום כספי יכול להיות זכאי להפחתה בשיעור של עד 30% מהחוב, אם הסתמך על בדיקות שכר תקופתיות. בנוסף ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי אם המעסיק המציא אישור של בודק שכר מוסמך שלפיו הוא הפסיק את ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי וכן תיקן את ההפרה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

לסיכום,

לבודק שכר מוסמך יש חשיבות רבה בארגונים רבים ויכול למנוע הוצאות כספיות מיותרות עבור העסק.

להזמנת בדיקת שכר על ידי רו"ח בודק שכר מוסמך מ Paycheck, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

מאמרים נוספים

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

מי מוסמך לבצע בדיקת שכר?

שכר עבודה הוא חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. המדינה דורשת מהמעסיקים לעמוד בתקני השכר כדי להבטיח שהעובדים יקבלו

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

זכויות עובדי קבלן

מרבית החברות המעסיקות עובדי קבלן לא מודעות למחויבות שלהן כלפי זכויות העובדים ועלולות להסתכן בקנסות ובעיצומים כספיים. הסיבה

רוצה לדבר עם בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם