תחשיבים לכתב הגנה / תביעה בבית דין לעבודה

הכנת חוות דעת כבסיס להגשת כתב תביעה חוות הדעת מבוססת על בדיקת תלושי שכר, אישורים מחברות הביטוח, תחשיב פיצויי פיטורים וטופס 161. חוות הדעת חתומה ע"י רו"ח, בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה בדיקת כתב תביעה שהתקבל מעובד התייחסות פרטנית לחישובים המופיעים בכתב התביעה ומתן חוות דעת חתומה ע"י רו"ח, בודק שכר מוסמך מטעם משרד […]