בקרת מערך השכר בחברות

בקרת מערך השכר בחברות ב-Paycheck מומחים לבדיקות שכר

השכר מהווה חלק משמעותי מהוצאות החברהבאמצעות בקרה חיצונית, ניתן להפחית את עלויות השכר ולצמצם את החשיפה מפני תביעות של עובדים וקנסות של משרד העבודההבקרה מבוצעת ע"י רואי חשבון בודקי שכר מוסמכים ומנוסים בתחום נוהל קליטת עובד חדש בחינת הסכמי העסקה, הודעה לעובד וטופס 101 תלושי שכר ודוחות נוכחות בדיקת תלושי השכר וקבלת דוח ליקויים והמלצות […]