בקרת מערך השכר בחברות

בקרת שכר: בקרת מערך השכר בחברות וארגונים | Paycheck - מומחים לבדיקות שכר

השכר מהווה חלק משמעותי מהוצאות החברהבאמצעות בקרת שכר חיצונית, ניתן להפחית את עלויות השכר ולצמצם את החשיפה מפני תביעות של עובדים וקנסות של משרד העבודה. הבקרה מבוצעת ע"י רואי חשבון בודקי שכר מוסמכים ומנוסים בתחום נוהל קליטת עובד חדש בחינת הסכמי העסקה, הודעה לעובד וטופס 101 תלושי שכר ודוחות נוכחות בדיקת תלושי השכר וקבלת דוח ליקויים […]