החזרי מס לשכירים

שכיר? יתכן והנך זכאי לאלפי שקלים החזר מס!
אנחנו כאן כדי להחזיר לך את הכסף שלך

רואי החשבון שלנו יבדקו את כל מה הנדרש, נמלא עבורכם את הטפסים ונגיש אותם למס הכנסה. אתם… רק תחכו שהכסף יכנס לחשבון הבנק שלכם.

בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים

ליווי באיסוף החומר

הגשת הבקשה להחזר למס הכנסה

ליווי עד לקבלת התשלום

מאות אלפי שכירים
זכאים להחזר מס מדי שנה.
החזר מס ממוצע לשכיר
מגיע לאלפי ₪!

רשות המיסים גבתה מס ביתר בהיקף כספי
המוערך בכמה מיליארדי ש"ח לאורך השנים האחרונות*

הבדיקה חינם!

תשלום שכר טרחה רק לאחר קבלת ההחזר מרשויות המס.

החזר המס שלך בדרך!

מלא פרטים לבדיקה חינם

סיבות לקבלת החזר מס הכנסה

עבודה

משפחה

מגורים

אחר

החזר המס שלך בדרך!

מלא פרטים לבדיקה חינם