קנסות משרד העבודה; עיצום כספי והתראה מנהלית

בחודש יוני 2012, נכנס לתוקפו, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. מטרת החוק, להגביר ולייעל את האכיפה של דיני העבודה למול מעסיקים ומזמיני שירות.

משרד העבודה מוסמך על פי החוק לנקוט בהליכי אכיפה מנהלית כאשר קיים חשד להפרה של חוקי עבודה כנגד מעסיק ואף כנגד מנכ"ל של מעסיק וכנגד מזמין שירות

לוגו Paycheck

התראה מנהלית

כוונה של ממונה עיצומים מטעם משרד העבודה להטיל עיצום כספי (קנסות). זוהי אזהרה למעסיק כי עליו להפסיק את ההפרה של דיני העבודה ואם לא יעשה כך יוטל עליו עיצום כספי בשל הפרשה נמשכת או חוזרת.

לוגו Paycheck

עיצום כספי (קנסות)

החוק להגברת האכיפה קובע כי ניתן להטיל עיצום כספי עקב הפרת דיני העבודה.

דוגמא להצהרת הארגון למשרד העבודה בדבר תיקון ליקויים: עמוד 1 , עמוד 2

דוח בודק שכר למשרד העבודה

הגשת דוח בודק שכר יכול לסייע
בביטול התראה מנהלית והפחתת עיצומים / קנסות

תהליך העבודה

העברת הטפסים ממשרד העבודה

בודק השכר יבצע את הבדיקה בקפדנות ויבקש אסמכתאות רלוונטיות

קבלת חוות דעת בודק שכר מוסמך

העברת חוות הדעת למשרד העבודה

לפי דוח של משרד העבודה בשנת 2018 הוטלו 729 עיצומים על 2,397 מעסיקים בסכום של 82.1 מיליון ₪.

בודק שכר מוסמך למעסיקים, טיפול והפחתת קנסות ועיצומים משרד העבודה | Paycheck

רוצה לדבר עם בודק שכר?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

מי מבצע את הבדיקה?

כל בודקי השכר שלנו הינם רואי חשבון, בעלי רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה

שירותים

לוגו Paycheck

בדיקות שכר תקופתיות למזמין השירות ע"י בודק שכר מוסמך

לוגו Paycheck

מתן אישורים למשרד העבודה על תיקון הפרות להפחתת עיצומים

לוגו Paycheck

בקרות שכר פנימיות לחברות

לוגו Paycheck

כתיבה והטמעה של נהלי עבודה למחלקות שכר ולחשבי שכר

לוגו Paycheck

ליווי שוטף למחלקות שכר ולחשבי שכר

לוגו Paycheck

גיוס והשמה של חשבי שכר

רוצה לדבר עם בודק שכר?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם