גישור מחלוקות בנושא שכר מול עובדים ועובדים לשעבר

בדיקה נייטרלית

של דרישות העובד והכנת חוות דעת מנומקת חתומה ע"י רואה חשבון

ניהול משא ומתן

מול העובד/עורך דינו על מנת להמנע מלהגיע לדיון בבית דין לעבודה

גישור במחלוקות בנושא שכר מול עובדים ועובדים לשעבר ב-Paycheck מומחים לבדיקות שכר