בדיקת פיצויי פיטורים לשכירים

איזה שכר משמש כבסיס לתשלום פיצויי פיטורים?

כל רכיבי השכר עליהם יש להפריש לפנסיה או לחילופין בהתאם להסכם האישי, בכל מקרה השכר עלול להשתנות מעובד לעובד בהתאם לנסיבות העסקתו

רכיבי שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים

רכיבי השכר על בסיסם משולמים פיצוי הפיטורים הינם: שכר הבסיס,חופשה,מחלה,דמי חגים, רכיבי שכר קבועים,עמלות ועוד

מה הותק לצורך חישוב פיצוי פיטורים?

הותק הינו תקופת ההעסקה מהתחלה ועד הסיום לרבות שמירת הריון, חופשת לידה, מילואים , לעיתים חלק מחל"ת ועוד. במידה והיתה הפסקה במהלך יחסי העבודה יתכן ועדיין ניתן להכיר גם בתקופת העבודה הראשונה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים

הפרשות לפיצויי פיטורים לקרן פנסיה

על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה - חובה על המעסיק להפריש לפיצויי פיטורים. החל משנת 2008 החלו בהפקדות אלו באחוזים נמוכים שעלו עד ל6% מהשכר המבוטח. ישנם מעסיקים שמפרישים 8.33%.
בעת תשלום פיצויי הפיטורים ילקחו בחשבון סכומים אלו.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

מי שחתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים זכאי לפיצויי הפיטורים גם במקרה שהתפטר מעבודתו ומאידך המעסיק לא ידרש להשלמת פיצויי פיטורים במקרה של פיטורי העובד. מי שמופרש לו לקרן פנסיה בהתאם לצו ההרחבה, סעיף 14 חל אוטומטית

בקרת הפקדות לקרן הפנסיה

יש לוודא כי כל ההפרשות לפיצויי פיטורים אכן נרשמו בקרן הפנסיה כהפקדה לפיצויי פיטורים

חישוב פיצוי פיטורים - אז כמה מגיע לי? שורה תחתונה!

לאחר שבדקנו מה השכר לפיצויים ואילו רכיבים נכללים בחישוב, חתום על סעיף 14 או לא, כמה הופרש ....עכשיו אפשר לדעת במדוייק כמה המעסיק צריך עוד לשלם

בדיקת פיצויי פיטורים

האם מגיעים לכם פיצויי פיטורים?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם