בדיקת פיצויי פיטורים לשכירים

איזה שכר משמש כבסיס לתשלום פיצויי פיטורים? כל רכיבי השכר עליהם יש להפריש לפנסיה או לחילופין בהתאם להסכם האישי, בכל מקרה השכר עלול להשתנות מעובד לעובד בהתאם לנסיבות העסקתו רכיבי שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים רכיבי השכר על בסיסם משולמים פיצוי הפיטורים הינם: שכר הבסיס,חופשה,מחלה,דמי חגים, רכיבי שכר קבועים,עמלות ועוד מה הותק לצורך חישוב פיצוי […]