נספח עלות שעת עבודה

בחודש יוני 2012, נכנס לתוקפו, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. מטרת החוק, להגביר ולייעל את האכיפה של דיני העבודה למול מעסיקים ומזמיני שירות. מזמין שירות צריך להקפיד על חוזה ההתקשרות מול חברת הקבלן פירוט רכיבי שכר יש לפרט את רכיבי השכר, לרבות עלות שכר מינימלית הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח התחייבות מזמין […]

קנסות משרד העבודה

דוח בודק שכר - קנסות ועיצום כספי משרד העבודה | Paycheck

בחודש יוני 2012, נכנס לתוקפו, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. מטרת החוק, להגביר ולייעל את האכיפה של דיני העבודה למול מעסיקים ומזמיני שירות. משרד העבודה מוסמך על פי החוק לנקוט בהליכי אכיפה מנהלית כאשר קיים חדש להפרה של חוקי עבודה כנגד מעסיק ואף כנגד מנכ"ל של מעסיק וכנגד מזמין שירות התראה מנהלית כוונה של […]

חשבות שכר עבור חברות ועסקים

חשבות שכר, חשבי שכר, הפקת תלושי שכר - Paycheck

רוצים תלושי שכר מדוייקים וראש שקט? דברו איתנו בהקדם ונתחיל כבר בחודש בקרוב! ריבוי תביעות על ידי עובדים, הגברת האכיפה של דיני העבודה והחשש מקנסות של משרד העבודה, הרצון לשמר את עובדי החברה ולהמנע ממחלוקות מיותרות, מביאים מעסיקים רבים למסקנה כי תלושי השכר צריכים להיות מבוצעים באופן מדוייק ע"י בודק שכר מוסמך ועל פי חוק. […]

חוות דעת דיני עבודה ע״י רואה חשבון

הנחות יסוד לביצוע החישוב פסקה מפורטת לכל רכיב שכר כולל אופן החישוב טבלה מסכמת ליווי ומתן הסברים לגבי אופן החישוב מעוניינים בחוות דעת של רואה חשבון? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

תחשיבים לכתב הגנה / תביעה בבית דין לעבודה

הכנת חוות דעת כבסיס להגשת כתב תביעה חוות הדעת מבוססת על בדיקת תלושי שכר, אישורים מחברות הביטוח, תחשיב פיצויי פיטורים וטופס 161. חוות הדעת חתומה ע"י רו"ח, בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה בדיקת כתב תביעה שהתקבל מעובד התייחסות פרטנית לחישובים המופיעים בכתב התביעה ומתן חוות דעת חתומה ע"י רו"ח, בודק שכר מוסמך מטעם משרד […]

גיוס וליווי חשבי שכר ומנהלי חשבונות

גיוס של חשבי שכר ומנהלי חשבונות בהתאם להגדרת תפקיד וצרכי הארגון ליווי מקצועי שוטף תכניות עבודה חודשיות ומענה לצוות מיפוי והגדרת בעלי תפקידים במחלקת חשבות שכר והנהלת חשבונות תכנון תקציב מתאים תקנים, עלויות כ"א, תוכנות והשתלמויות מקצועיות בחירת תוכנות סיוע בבחירת תוכנות הנהלת חשבון ושכר בהתאם לאפיון צרכים שירותים נוספים בודק שכר מוסמך משרד העבודה, […]

בקרת מערך השכר בחברות

בקרת מערך השכר בחברות ב-Paycheck מומחים לבדיקות שכר

השכר מהווה חלק משמעותי מהוצאות החברהבאמצעות בקרה חיצונית, ניתן להפחית את עלויות השכר ולצמצם את החשיפה מפני תביעות של עובדים וקנסות של משרד העבודההבקרה מבוצעת ע"י רואי חשבון בודקי שכר מוסמכים ומנוסים בתחום נוהל קליטת עובד חדש בחינת הסכמי העסקה, הודעה לעובד וטופס 101 תלושי שכר ודוחות נוכחות בדיקת תלושי השכר וקבלת דוח ליקויים והמלצות […]

בודק שכר מוסמך – בדיקת שכר תקופתית לחברות קבלן

בודק שכר מוסמך, רו"ח - משרד העבודה וחברות קבלן, שרון גולדנברג Paycheck

בחודש יוני 2012, נכנס לתוקפו, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. מטרת החוק, להגביר ולייעל את האכיפה של דיני העבודה למול מעסיקים ומזמיני שירות. על פי החוק תהיה זאת הגנה טובה למזמין השירות שהסתמך בתום לב על בדיקת שכר תקופתית שנערכה ע"י בודק שכר מוסמך החוק מרחיב את האחריות של מזמין השירות לזכויות העבודה של […]