תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשנ"ו 1996:

מטרת החוק:

 1. חוק זה נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה.

הזכות לשכר שווה:

 1. עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שווה ערך.

עבודה שווה ערך:

 1. יראו עבודה כשווה ערך לחברתה, אף אם הן אינן אותן עבודות או עבודות השוות בעיקרן זו לזו.

בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות.

.

סעיף 6 לחוק קובע:

 • אין מניעה שיהיה הפרש בשכר המתחייב מאופייה או ממהותה של העבודה, כגון: תפוקת העבודה, איכות העבודה, הוותק בעבודה, ההכשרה או ההשכלה ועוד, כל עוד זה אינו נובע מאפליה מטעמי מין (לפי פסיקה לא רשימה סגורה)
 • אם מדובר בעבודות דומות בעיקרן הנטל להסביר את הפער בשכר הינו על המעסיק

ההסבר לפערי שכר מגדריים

מתוך מאמרה של שרון רבין מרגליות:

"חוק שכר שווה הוא חוק בעל תפיסה חדשנית. בקריאה ראשונית הוא נחזה כדבר חקיקה שגרתי, עוד חוק האוסר להפלות נשים, הפעם בענייני שכר. אך החוק קורא תיגר על תפיסת השוויון המקובלת, וז המחייבת את התובעת להוכיח שהמעביד ערך הבחנות על בסיס מין כדי לבסס עילת תביעה.

תכלית החוק היא להילחם חזיתית בפערי השכר המגדריים במשק, ולשם כך הוא פוטר את התובעת מהצורך להוכיח קשר סיבתי (ישיר או עקיף) בין גורם המין לבין פערי השכר."

קושי בהשגת המידע לגבי שכר עובדים אחרים

 • לא תמיד המידע בנוגע לשכר עובדים אחרים חשוף, מה שמקשה על הבדיקה והגשת תביעה בנושא
 • מכאן עלה הצורך לחשוף את נתוני השכר
 • בפס"ד 57327-01-18 מחודש 8/20, של בית הדין העבודה בנצרת, נקבע: גובה שכרו של העובד ורכיביו אינם מידע השייך למעסיק בלבד, וככלל אין מדובר בסוד מסחרי של המעסיק.

o הצעת תיקון חוק - שכר שווה לעובד ולעובדת -ח"כ אתי עטייה

מדברי ההסבר לחוק:

 • מרבית הנשים לא עושות שימוש בזכותן ע"פ חוק ולא תובעות את השוואת שכרן למול שכר הגברים
 • יש צורך בפניה למעסיק לקבלת מידע על שכרם של עובדים אחרים ולהגיש תביעה כנגד מעסיקה הנוכחי
 • במטרה למגר את פערי השכר בין נשים וגברים, בעולם עברו למנגנון המטיל על המעסיק אחריות אקטיבית לאיסוף נתוני השכר
 • החוק יטיל אחריות על מעסיקים לדווח לציבור על השכר בהשוואה בין נשים וגברים לפי מחלקות הארגון, תוך שמירה על פרטיות העובדים
 • המעמסה עוברת מעובדת יחידה אל כתפי המעסיק לבצע שינוי, טרם הגשת תביעה בנושא
 • במטרה למגר את פערי השכר בין נשים וגברים, בעולם עברו למנגנון המטיל על המעסיק אחריות אקטיבית לאיסוף נתוני השכר

טיעוני נגד לחוק:

 • בוועדת העבודה והרווחה בכנסת, הועלו טענות כי התיקון לחוק לא פותר את הבעיה מן השורש ויש למפות את מקור הבעיות על מנת לפטרן
 • הועלתה הצעה כמו במקומות אחרים בעולם לחייב רק בדיווח אך לא בפרסום
 • התאחדות התעשיינים ולשכת המסחר טענו כי יש בכך חשיפת סוד מסחרי שעלולה לשמש כלי בידי מתחרים, ונדרשת עבודה רבה בגיבוש המידע
 • שיבוש נתונים ע"י החברות, התאמת הגדרות התפקיד לשכר באופן מניפולטיבי

תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת

 • "דוח שכר שנתי בהתייחסות לפי מין" – מעסיק שחייב ע"פ החוק או מעסיק שמעסיק מעל 518 עובדים, חייב לערוך דוח פנימי, אחת לשנה, בו יפורט השכר הממוצע של העובדים תוך פירוט פערי שכר בין גברים לנשים  באחוזים בכל קבוצת עובדים
 • המידע בדוח יימסר לכל עובד ביחס לקבוצה אליה הוא משתייך
 • המעסיק יפרסם לציבור דוח פומבי, באתר האינטרנט שלו

לסיכום,

 • במגזר הציבורי קיימת חובת דיווח משנת 2014, פערי שכר משמעותיים עדיין קיימים
 • התיקון לחוק מחיל חובת דיווח על 9% בלבד מהמגזר הפרטי (אצל מעל 100 עובדים)
 • יש לבצע פעולות מיפוי למקור הפערים, החל מהשכלה, חינוך כלכלי, אכיפה מול מעסיקים, העלאת מודעות הנשים ופתרונות נוספים
 • החקיקה כפי שהיא כעת עדיין אינה מהווה גורם מרתיע שכן אין אכיפה ע"י המדינה, אלא רק באמצעות תביעות פרטניות של נשים
 • יש לבצע פעולות אכיפה והגברה באופן מדגמי למעסיקים שונים כחלק מבדיקת מנהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה

מאמרים נוספים

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

מי מוסמך לבצע בדיקת שכר?

שכר עבודה הוא חלק בלתי נפרד מפעילות העסק. המדינה דורשת מהמעסיקים לעמוד בתקני השכר כדי להבטיח שהעובדים יקבלו

בודק שכר מוסמך, בקרת שכר, רואה חשבון - Pay check

זכויות עובדי קבלן

מרבית החברות המעסיקות עובדי קבלן לא מודעות למחויבות שלהן כלפי זכויות העובדים ועלולות להסתכן בקנסות ובעיצומים כספיים. הסיבה

רוצה לדבר עם בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם